10/15/08

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Ι.Μ.Κ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΗΣΟΥΣ (9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008)

1. Το κείμενο των Μακαρισμών μαρτυρεί μια τελείως διαφορετική «πολιτική» πρόταση από την πλευρά του Ιησού:α. ταπείνωση β. πένθος για τις αμαρτίες και για την εσωτερική μας κατάσταση γ. πραότητα και όχι εκδίκηση δ. πείνα και δίψα για την δικαιοσύνη, δηλαδή για την αγάπη και την σωτηρία ε. ελεημοσύνη (πνευματική και υλική) στ. καθαρότητα καρδιάς ζ. ειρηνοποιή διάθεση (εσωτερικά και εξωτερικά) η. διωγμός χάριν της Βασιλείας του Θεού θ. ονειδισμός χάριν του Χριστού ι. ο μισθός εν ουρανοίς πολύς. Δεν υπάρχει η κοσμική πολιτική, ούτε η επαναστατικότητα, ούτε το γκρέμισμα των εξουσιών, αλλά μία πνευματική διαχείριση της ζωής
2. Στην επί του όρους ομιλία: α. άρνηση της οργής, με πνευματικό επιτίμιο β. άρνηση της ίσης εκδίκησης γ. αυτός που θέλει να σου πάρει το χιτώνα, δος του και το ιμάτιο. Εγκατάλειψη του κοινωνικού αγώνα, υπομονή και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού δ. σ’αυτόν που θέλει να δανεισθεί από σένα, μην στρέψεις την πλάτη σου και σ’ αυτόν που θέλει να τον εξυπηρετήσεις μεταφέροντας τον για ένα μίλι, εσύ πήγαινέ τον δύο ε. αγάπη στους εχθρούς
3. Ο χριστιανός θα παραδοθεί στην κοσμική εξουσία για να καταδικασθεί για την πίση του. Εκεί το Πνεύμα του Θεού δεν θα τον αφήσει. Αρκεί να υπάρχει η πίστη και η υπομονή
4. Όταν είχαν ανάγκη από τροφή οι άνθρωποι, ο Ιησούς τους έδωσε τροφή
5. Ο Ιησούς, μολονότι θεωρεί περιττό τον φόρο υπέρ του ναού (υπέρ της Εκκλησίας) τον πληρώνει για να μην υπάρξει σκανδαλισμός (υπακοή στο Νόμο και τα έθιμα, όπου δεν θίγουν την αλήθεια, μολονότι οι υιοί του Θεού δεν χρειάζεται να τηρούν τέτοιες εντολές)
6. Ο πλούτος χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό
7. ΌΠοιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι έσχατος πάντων και όποιος θέλει να είναι σπουδαίος, ας είναι διάκονος των πάντων
8. Ο οίκος του Θεού δεν μπορεί να είναι σπήλαιο ληστών (όχι στην εκμετάλλευση του θρησκευτικού αισθήματος, όχι στην θρησκειοποίηση της πίστης)
9. Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ
10. Η αγάπη οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού
11. Είναι αφροσύνη να βάζεις τα υλικά αγαθά και την κτητικότητα πάνω από την αγάπη και το Θεό
12. Η μέριμνα για τα αγαθά δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα της ζωής, αλλά η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Δώστε ελεημοσύνη με κάθε τρόπο, ακόμη και πουλώντας τα υπάρχοντά σας
13. Να μην επιδιώκετε τις πρωτοκαθεδρίες και τις εξουσίες, αλλά να ζείτε με ταπείνωση. Να καλείτε αυτούς που είναι φτωχοί στα τραπέζια σας κι αυτούς που δεν μπορούν να σας ανταποδώσουν το δώρο σας
14. Ο πλούτος, αν είναι ανεύσπλαχνος, γεννά θάνατο αιώνιο. Η σιωπή και η υπομονή γεννά ζωή αιώνιο
15. Ο Χριστός ήρθε να σώσει το απολωλός, ακόμη κι αν αυτό ειναι αξιοκατάκριτο για τον κόσμο (η δύναμη της μετάνοιας σωώζει και κανείς δεν αποκλείεται από την Βασιλεία του Θεού)
16. Ο Χριστός δεν αγωνίζεται για μία εγκόσμια Βασιλεία, αλλά για την Αλήθεια, που είναι ο Ίδιος. Ο Ιησούς σιωπά μπροστά στην άδικη εξουσία, αλλά και σ’ αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ποιος τελικά είναι
17. Η εξουσία δίδεται παρά Θεού, ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να εξουσιάζει

Ο ΙΗΣΟΥΣ & Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Για κανένα «ευ ζην» δεν ήρθε ο Ιησούς. Όποιος όμως ακολουθεί την οδό της Βασιλείας του Θεού και της δικαιοσύνης Του, όλα θα του προστεθούν. Ο Θεός θα προνοήσει.
2. Η κοσμική εξουσία είναι άλλο και άλλο η σχεση του ανθρώπου με το Θεό. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι με ποια κριτήρια η πολιτική βλέπει τον κόσμο και αν οι προτεραιότητες της πολιτικής έχουν να διδαχθούν από την πίστη
3. Η Δύση έχει λάθος αντίληψη για την πίστη, καθώς θεωρεί την Εκκλησία ως μία ακόμη εξουσία. Όπου ισχύει και στην καθ’ ημάς Ανατολή, η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετωπίζεται ωσαύτως. Ο χριστιανός όμως που βιώνει το μήνυμα του Ιησού, λειτουργεί πολιτικά υπό το πρίσμα της πνευματικότητας και εργάζεται σύμφωνα με τα μηνύματα και τις εντολές του Κυρίου Ιησού. Η αποτυχία είναι προσωπική και θεσμική, όχι της πίστης