6/7/15

Ο ΝΑΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ

Στον ναό της ενορίας μας ζούμε τρεις μεγάλες πνευματικές ευκαιρίες που η Εκκλησία μάς προσφέρει: τη δυνατότητα να δοξολογούμε τον Θεό, τη  δυνατότητα να συναντιόμαστε με τους άλλους και να συνυπάρχουμε σε μία εποχή μοναξιάς και τη δυνατότητα «να ωριμάζουμε» (Κάλλιστος Γουέαρ).
Ο ναός της ενορίας μας είναι ο τόπος που μας βοηθά να ζήσουμε τον τρόπο.
Ας πάψουμε να είμαστε προσκυνητές, ας  αναπαυόμαστε στον τόπο ενός ναού και ας βρούμε τα πρόσωπα με τα οποία θα συμπορευτούμε. Είμαστε μέλη μιας κοινότητας σημαίνει ότι συνεχίζουμε ένα παρελθόν, χτίζουμε ένα παρόν και προγευόμαστε το μέλλον της αιωνιότητας και της αγάπης.
Στους τοίχους ενός ναού περικλείεται ο Χριστός, που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την αγάπη ανοικτή. Γιατί ένας ναός δεν είναι λέσχη με δηλωμένα μέλη, αλλά κοινότητα, δηλαδή συνάντηση λειτουργούμενων και λειτουργούντων προσώπων. Σώμα Χριστού, με χαρίσματα και προσευχή, αγάπη και σταυρούς.
Η Εκκλησία ποτέ δεν θα πάψει να απαντά στη μοναξιά και τον ατομοκεντρισμό του κόσμου.


Κέρκυρα, 7 Ιουνίου 2015
Ευχαριστούμε τον αγαπητό αδελφό και συλλειτουργό π. Δημήτριο Κοσκινά για τις φωτογραφίες και την αγάπη!