4/15/12

ΠΑΣΧΑ ΛΥΤΡΟΝ ΛΥΠΗΣ

«Και κατελθών δια του σταυρού εις τον Άδην, ίνα πληρώση εαυτού τα πάντα, έλυσε τας οδύνας του θανάτου . και αναστάς τη τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκί την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ουκ ην δυνατόν κρατείσθαι υπό της φθοράς τον αρχηγόν της ζωής, εγένετο απαρχή των κεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ίνα η αυτός τα πάντα εν πάσι πρωτεύων».
(Από την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου).


Σε μία εποχή στην οποία τυραννιόμαστε από τον άδη της λύπης και της απογοήτευσης για τις περιστάσεις του κόσμου, τον άδη του να μην μπορούμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε χωρίς ιδιοτέλεια, τον άδη της αδιαφορίας για τον Θεό, η Ανάστασή Του ας γίνει η αρχή της μεγάλης εξόδου μας προς την Ζωή, το λύτρο δια του οποίου η λύπη έσβησε και η λύτρωση αποκτήθηκε! Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός
Κέρκυρα, 15 Απριλίου 2012