4/24/11

ΧΑΡΑ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ


Η Ανάσταση βιώνεται στην οικογένεια της Εκκλησίας!
Χριστός Ανέστη!
π. Θ.