4/23/11

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΖΩΗ


Τι είπε ο Χριστός; Το τέλος της ζωής (δηλαδή ο θάνατος) είναι ζωή. Όποιος δεν το κατάλαβε αυτό δεν κατάλαβε τίποτα.
Σε ποιούς το είπε; Τοις εν σκότει και σκιά θανάτου
.(Ζ. Λορεντζάτου, Collectanea).
Την αναστάσιμη ζωή ας επιλέξουμε με τον τρόπο της Εκκλησίας μας! Χριστός Ανέστη!
π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός